Diz-Yap

Diz-yap Masaj Kremi ?le Rahat S?n?rs?z Hareket

Oynar Eklemler : kol ve bacaklardaki eklemler bu tür eklemlerdir. Eklemlerde kemikler aras?ndaki bo?luk eklem s?v?s? ile doldurulur. Eklem s?v?s? ve k?k?rdak kemiklerin a??nmas?n? önler ve hareketi kolayla?t?r?r.

Yar? Oynar Eklemler: Bu Eklemlerde eklemi olu?turan iki kemik aras?nda k?k?rdak bulunur. Omurgadaki eklemler bu tür eklemlerdir.

Diz-Yap Masaj Kremi Konforlu Hareketin S?rr?

Detayl? Bilgi